Raspberry Jam Sweden

Föreningen Raspberry Jam Sweden är en förening för att skapa eventet Raspberry Jam som en träff för dataientusiaster med nyfikenhet och intresse för minidatorn Raspberry Pi och för att medlemmarna ska ha ett bra plattform att utbyta erfarenheter och kunskaper.

Ett socialt nätverk

Få tillgång till vårt forum
för att ge varandra support vid programmering av Raspberry Pi.

Facebook är öppen för alla intresserade.

Sprida kunskaper

Som medlem i föreningen så kan vi hjälpas åt att sprida ett budskap till myndigheter och organisationer. Programmerare kommer att behövas i större skala i framtiden, och därför måste de inse vikten av att tidigt utbilda och ge chansen för barn att lära sig detta.

Hjälp oss växa

Genom att bli medlem i Raspberry Jam så bidrar du till att vi kan arrangera fler event.